Latest Post

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp giấy Origami nghệ thuật - Xếp hình miếng đặt đũa hình con vịt bằng giấy đơn giản. Với những bạn mới học xếp giấy, các bạn hãy cố gắng thực hành nhiều lần để cho thành thạo hơn. Xem thêm video clip hướng dẫn cách gấp giấy Origami đơn giản để biết chi tiết hơn nhé. Mọi vướng mắc, các bạn hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời giải đáp đó.
Cách gấp, xếp miếng đặt đũa hình con vịt bằng giấy origami - Video hướng dẫn
Cách gấp, xếp miếng đặt đũa hình con vịt bằng giấy origami - Video hướng dẫn xếp hình đồ tiện ích - How to fold a Duck's Chopsticks Stand, trước tiên bạn cần chuẩn bị một tờ giấy màu hình vuông (kích thước tuỳ ý, thông thường dùng 15x15 hoặc 20x20 cm), màu sắc tuỳ chọn.

Video hướng dẫn cách xếp giấy Origami nghệ thuật - Hình miếng đặt đũa hình con vịt bằng giấy đơn giản:


Chúc các bạn thành công.
By Fumiaki Shingu.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp giấy Origami nghệ thuật - Xếp hình cái túi, bao đựng, bọc đũa bằng giấy đơn giản. Với những bạn mới học xếp giấy, các bạn hãy cố gắng thực hành nhiều lần để cho thành thạo hơn. Xem thêm video clip hướng dẫn cách gấp giấy Origami đơn giản để biết chi tiết hơn nhé. Mọi vướng mắc, các bạn hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời giải đáp đó.
Cách gấp, xếp cái túi, bao đựng, bọc đũa bằng giấy origami - Video hướng dẫn xếp hình đồ tiện ích - How to fold a Chopsticks case, trước tiên bạn cần chuẩn bị một tờ giấy màu hình vuông (kích thước tuỳ ý, thông thường dùng 15x15 hoặc 20x20 cm), màu sắc tuỳ chọn.

Video hướng dẫn cách xếp giấy Origami nghệ thuật - Hình cái túi, bao đựng, bọc đũa dễ thương bằng giấy đơn giản:


Chúc các bạn thành công.
By Fumiaki Shingu.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp giấy Origami nghệ thuật - Xếp hình cái phong bì, bao thư bằng giấy đơn giản. Với những bạn mới học xếp giấy, các bạn hãy cố gắng thực hành nhiều lần để cho thành thạo hơn. Xem thêm video clip hướng dẫn cách gấp giấy Origami đơn giản để biết chi tiết hơn nhé. Mọi vướng mắc, các bạn hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời giải đáp đó.
Cách gấp, xếp phong bì, bao thư hình trái tim bằng giấy origami - Video hướng dẫn
Cách gấp, xếp cái phong bì, bao thư bằng giấy origami - Video hướng dẫn xếp hình đồ tiện ích - How to fold a Heart's Letter, trước tiên bạn cần chuẩn bị một tờ giấy màu hình vuông (kích thước tuỳ ý, thông thường dùng 15x15 hoặc 20x20 cm), màu sắc tuỳ chọn.

Video hướng dẫn cách xếp giấy Origami nghệ thuật - Hình cái phong bì, bao thư dễ thương bằng giấy đơn giản:


Chúc các bạn thành công.
By Fumiaki Shingu.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp giấy Origami nghệ thuật - Xếp hình túi Tăm bằng giấy đơn giản. Với những bạn mới học xếp giấy, các bạn hãy cố gắng thực hành nhiều lần để cho thành thạo hơn. Xem thêm video clip hướng dẫn cách gấp giấy Origami đơn giản để biết chi tiết hơn nhé. Mọi vướng mắc, các bạn hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời giải đáp đó.
Cách gấp, xếp cái ví, hộp đựng card bằng giấy origami - Video hướng dẫn
Cách gấp, xếp cái ví, hộp đựng card bằng giấy origami - Video hướng dẫn xếp hình đồ tiện ích - How to fold a Card Case, trước tiên bạn cần chuẩn bị một tờ giấy màu hình vuông (kích thước tuỳ ý, thông thường dùng 15x15 hoặc 20x20 cm), màu sắc tuỳ chọn.

Video hướng dẫn cách xếp giấy Origami nghệ thuật - Hình cái ví, hộp đựng card dễ thương bằng giấy đơn giản:


Chúc các bạn thành công.
By Fumiaki Shingu.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp giấy Origami nghệ thuật - Xếp hình túi Tăm bằng giấy đơn giản. Với những bạn mới học xếp giấy, các bạn hãy cố gắng thực hành nhiều lần để cho thành thạo hơn. Xem thêm video clip hướng dẫn cách gấp giấy Origami đơn giản để biết chi tiết hơn nhé. Mọi vướng mắc, các bạn hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời giải đáp đó.
Cách gấp, xếp túi đựng tăm dễ thương bằng giấy origami - Video hướng dẫn
Cách gấp, xếp cái túi đựng tăm bằng giấy origami - Video hướng dẫn xếp hình đồ tiện ích - How to fold a Toothpick Case, trước tiên bạn cần chuẩn bị một tờ giấy màu hình vuông (kích thước tuỳ ý, thông thường dùng 15x15 hoặc 20x20 cm), màu sắc tuỳ chọn.

Video hướng dẫn cách xếp giấy Origami nghệ thuật - Hình túi đựng tăm dễ thương bằng giấy đơn giản:


Chúc các bạn thành công.
By Fumiaki Shingu.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp giấy Origami nghệ thuật - Xếp hình Khung Ảnh bằng giấy đơn giản. Với những bạn mới học xếp giấy, các bạn hãy cố gắng thực hành nhiều lần để cho thành thạo hơn. Xem thêm video clip hướng dẫn cách gấp giấy Origami đơn giản để biết chi tiết hơn nhé. Mọi vướng mắc, các bạn hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời giải đáp đó.
Cách gấp, xếp Khung Ảnh bằng giấy origami - Video hướng dẫn
Cách gấp, xếp cái khung ảnh bằng giấy origami - Video hướng dẫn xếp hình đồ tiện ích - How to fold a Coaster, trước tiên bạn cần chuẩn bị một tờ giấy màu hình vuông (kích thước tuỳ ý, thông thường dùng 15x15 hoặc 20x20 cm), màu sắc tuỳ chọn.

Video hướng dẫn cách xếp giấy Origami nghệ thuật - Hình khung ảnh bằng giấy đơn giản:

Chúc các bạn thành công.
By Fumiaki Shingu.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.