Bài toán chuyển bóng - Thử trí thông minh 5

Những câu đố hại não - Thử trí thông minh của bạn - Phần 5:
- Bạn cần chuyển ít nhất bao nhiêu quả bóng đỏ, chuyển như thế nào để được như hình xếp bên quả bóng xanh ?
Bạn cần chuyển ít nhất bao nhiêu quả bóng đỏ, chuyển như thế nào để được như hình xếp bên quả bóng xanh ?

Bạn cần chuyển ít nhất bao nhiêu quả bóng đỏ, chuyển như thế nào để được như hình xếp bên quả bóng xanh ? Những câu đố hại não - Thử trí thông minh của bạn - Phần 5:

[facebook][blogger]

Author Name

Xin chào mọi người

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.