Có bao nhiêu người trong xe ? Thử trí thông minh 6

Những câu đố hại não - Thử trí thông minh của bạn - Phần 5:

Một chiếc ô tô con chở :
Mộ bà cố, hai bà ngoại, một đứa chắt, hai đứa cháu, ba bà mẹ, một cậu con trai và hai cô gái.
Hỏi có bao nhiêu người trong xe ?
Xe con mà trở được nhiều dữ vậy ?

Một chiếc ô tô con chở :  Mộ bà cố, hai bà ngoại, một đứa chắt, hai đứa cháu, ba bà mẹ, một cậu con trai và hai cô gái.  Hỏi có bao nhiêu người trong xe ?  Xe con mà trở được nhiều dữ vậy ?

Một chiếc ô tô con chở : Mộ bà cố, hai bà ngoại, một đứa chắt, hai đứa cháu, ba bà mẹ, một cậu con trai và hai cô gái. Hỏi có bao nhiêu người trong xe ? Xe con mà trở được nhiều dữ vậy ?

[facebook][blogger]

Author Name

Xin chào mọi người

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.